BERICHTEN

Belastingdienst Brussel

Nieuwe belastingmaatregel

Brussel, 20 januari 2004

Geachte heer,

Een van de weinige zaken die de belastingdienst nog niet heeft belast is uw geslachtsorgaan(tje). Daar is met ingang van 1 januari 2004 verandering in gekomen.
Belasting is thans verschuldigd voor het feit dat dit ding 40% van de tijd werkeloos rondhangt, 30% van de tijd aan het zeiken is, slechts 20% van de tijd hard genoeg is om te werken en dan nog 10% van de tijd bezig is met gaatjes vullen. Verder blijft er dan nog al wat aan de strijkstok hangen.

Dienovereenkomstig zal uw geslachtsorgaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2004 belast worden aan de hand van de maat door middel van de Penis Informatie Kaart (PIK), welke hieronder is weergegeven. Bepaal uw eigen categorie en vermeldt de te betalen belasting onder overige inkomsten, deel 5, pagina 2, alinea 17 van uw aangifteformulier.

Werkende lengte + tarief
Pik

25-30 cm

Luxe tarief van

Euro 30,-

Pik

20-25 cm

Paal tarief van

Euro 25,-

Pik

15-20 cm

Voorrecht tarief van

Euro 15,-

Pikje

10-15 cm

Overlast tarief van

Euro 5,-

Opmerkingen:

  • Voor alleenstaanden is er een speciaal 'aftrek tarief'.
  • Een ieder met de maat onder de 10 cm komt in aanmerking voor belastingteruggave.
  • Mannen met maten van meer dan 30 cm (categorie Tampeloerus Kolossalus) vallen onder het King Size tarief, hetgeen dubbele belastingheffing tot gevolg heeft.

In verband met eventuele onjuiste opgave zal er gecontroleerd worden door een vrouwelijke beambte van het belastingkantoor in uw district.
Voor eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met het belastingkantoor in uw district.

Hoogachtend,Inspecteur Hoe Hang Tie
Belastingdienst BrusselAan alle medewerkers

Mededeling van de Directie

Geachte medewerker,

Sedert enige tijd doet in ons bedrijf het gerucht de ronde dat ��n van de dames op kantoor zwanger zou zijn van ��n van de heren.

Naar aanleiding hiervan heeft de directie besloten een onderzoek in te stellen naar de betrouwbaarheid van dergelijke geruchten.

De ingestelde commissie is na een uitgebreid onderzoek van drie dagen tot de conclusie gekomen dat het genoemde gerucht beslist onjuist is, omdat:

  1. in dit bedrijf nog nooit iets met liefde gedaan is;
  2. een vruchtbare samenwerking hier nog nooit heeft plaatsgevonden;
  3. binnen dit bedrijf nog nooit iets binnen negen maanden tot stand is gekomen;
  4. de vergrijzing zo is toegenomen dat geen enkele werknemer meer klaarkomt;
  5. de werktijd zodanig is ingekrompen dat het onmogelijk is in de beschikbare tijd zoiets klaar te spelen.

Wij menen dat het gerucht hiermede voldoende ontzenuwd is.

Hoogachtend,
De DirectieEen eigenaardig misverstand

Beste Sigmund,

In verband met onze vriendschap, ben ik je verplicht mede te delen wat mij is overkomen.

Zoals je bekend was, was ik sinds enkele maanden verloofd met een schat van een meisje. De verloving is thans echter uit door een eigenaardig misverstand.

Je moet weten dat ik mijn meisje een paar handschoenen voor haar verjaardag wilde geven.

Daar mijn zusje boodschappen ging doen, vroeg ik haar of ze meteen een paar handschoenen wilde kopen.

Nu wil het toeval echter dat mijn zusje in dezelfde winkel een paar broekjes kocht. De winkeljuffrouw beging echter de stommiteit de pakjes te verwisselen zodat mijn meisje, in plaats van de handschoenen, de broekjes kreeg.

Dat was op zich niet zo erg, maar het briefje dat ik er bij had gedaan deed de deur dicht.

Ik had namelijk geschreven:

Mijn lieveling,

Hierbij stuur ik je een verjaardagscadeautje.
Ik heb ze maar een beetje klein gekocht, want er hoeven toch geen grote handen in.
Bovendien heeft de winkeljuffrouw ze in mijn bijzijn gepast. Toen kon ik meteen zien hoe elegant ze stonden.
De winkeljuffrouw raadde mij aan om die met de drukknoopjes te nemen daar ze zeer vaak aan en uit moeten.
Was ik nu maar de enige die eraan mocht komen. Maar ja, natuurlijk zullen er honderden handen naar grijpen en wie weet wat voor vuile handen daar bij zijn.
Ik heb daarom maar grijze genomen, die worden niet zo snel vuil. Je moet trouwens oppassen dat ze niet nat worden, want dat geeft enorme vlekken!
Ook is het raadzaam om ze af en toe met speksteenpoeder te bestrooien, dan glijden je vingers er makkelijker in.
Nu schat, ik hoop dat ik spoedig in de gelegenheid zal zijn om te zien hoe ze staan.


 

Sluit dit venster