"Citaten"

 


"Als je voor één mens in je leven wat betekend hebt, dan heb je niet voor niets geleefd""Anderen begrijpen is kennis, jezelf begrijpen is verlichting""Hoe kunnen we één worden met dat wat noch zijn, noch niet zijn is""Luisteren betekent voor velen:wachten totdat de ander is uitgesproken""Le coeur connait les raisons, qui la raison ne connait pas""Hou van mensen zoals ze zijn, er zijn geen anderen""Als iemand houdt van mij zoals ik ben, zal ik eindelijk naar mezelf durven kijken""Het geloof is een oase in het hart, die nooit bereikt zal worden door de karavaan van het denken""Laat geen gelegenheid voorbij gaan om een goed woord te zeggen""Waar welvaart heerst zonder soberheid, daar heerst geweld""Wijsheid begint met verwondering""Het enige wat nodig is om het kwade te laten zegevieren is dat goede mensen niets doen""Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel liefde is daartoe in staat""Hij heeft me afgeblaft, hij heeft me aangevallen, overmeesterd en bestolen - blijf daarover wrokken en nooit zal je haat verdwijnen""Leraren openen de deur, maar je moet zelf binnengaan""Jij, jij zelf, evenzeer als wie dan ook in het gehele universum, verdient jou liefde en affectie""Geloof dat het leven de moeite van het leven waard is, en jou geloof zal dat tot werkelijkheid maken""Werken aan onszelf is niet bedoeld om de golven in de oceaan van het leven kwijt te raken, maar om te leren hoe we moeten surfen""Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap is oorzaak van ongelukkige huwelijken""Altijd, wanneer je denkt: het gaat niet meer, komt ergens vandaan een lichtpuntje tevoorschijn""Niemand kent zichzelf, zolang hij niet geleden heeft""Wanneer je er tevreden mee bent om eenvoudig weg jezelf te zijn en jezelf niet vergelijkt met anderen of anderen beconcurreert, zal iedereen je respecteren""Kijk naar alles alsof je het voor de eerste zag, en voor de laatste keer. Dan zal je tijd op aarde vol van heerlijkheid zijn""Blijf niet hangen in het verleden, droom niet van de toekomst, maar concentreer je geest op het huidige moment""Er zijn geen fouten, er is geen toeval. Alle gebeurtenissen zijn zegeningen, aan ons gegeven om ervan te leren""Schrijf de slechte dingen die je aangedaan zijn in het zand, maar schrijf de goede die je overkomen zijn op marmer""We zijn wat we denken. Al wat wij zijn komt op uit onze gedachten. Met onze gedachten maken we de wereld""Iedereen is gekneed uit hetzelfde deeg, maar niet gebakken in dezelfde oven""Je angst om niet langer bemind te worden doet je juist die dwaasheden begaan, die je niet langer bemind maken""Geen liefde zo groot als de liefde bij welke men zijn zwaktes mag tonen""Vrees minder, hoop meer; klaag minder, adem meer; praat minder, zeg meer; haat minder, bemin meer; en al goede dingen zullen de jouwe zijn""Houd vast aan je dromen, want als dromen sterven wordt het leven een vogel met geknakte vleugels, niet in staat om te vliegen""We leven alsof ons geluk afhangt van wat we hebben. Maar ik moet de eerste nog tegenkomen die ware vreugde, echt geluk en innerlijke vrede heeft gevonden in wat hij of zij bezit""Afscheid betekent de geboorte van de herinnering"" Het afscheid is de innigste vorm van menselijk samenzijn""Het oprechtste compliment dat we kunnen schenken is aandacht""Het grootste verlies is datgene wat in ons sterft terwijl we nog leven""Het is tijd om op te stappen, voor mij om dood te gaan, voor jou om verder te leven; wie van ons de beste weg neemt, weet niemand buiten God""Kennis is nog geen wijsheid""Niets is gemakkelijker dan zo te schrijven dat geen mens het begrijpt; niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo uit te drukken dat ieder mens ze begrijpt""Vanuit het standpunt van de jeugd is het leven een oneindig lange toekomst; vanuit het standpunt van de ouderdom een zeer kort verleden""De eerste veertig jaren van ons leven leveren de tekst, de volgende dertig het commentaar daarop""We beleven onze goede dagen onopgemerkt, maar we wensen ze terug als er kwade komen""Zeer te benijden is niemand, zeer te beklagen is bijna iedereen""Geheel zichzelf zijn mag men slechts, zolang men alleen is, wie dus niet van de eenzaamheid houdt, houdt ook niet van de vrijheid, want slechts wanneer men alleen is, is men vrij""Vergeven en vergeten betekent opgedane kostbare ervaringen uit het raam gooien""De wil is de sterke blinde die op zijn schouders de lamme draagt die kan zien""Rijkdom is als zeewater: hoe meer je ervan drinkt, hoe meer dorst je krijgt""Als rechtvaardigheid verloren gaat, heeft het geen zin meer dat mensen op aarde leven""Als je geheimen aan de wind onthult, verwijt hem dan niet dat hij ze doorvertelt aan de bomen""Elke mens is alleen en die naast ons lopen zijn vreemden die vroeg of laat tot dezelfde ontdekking moeten komen""Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen""Een mens begint te leven wanneer hij buiten zichzelf kan leven"


 

Sluit dit venster