§ Zoetzuurkens gedachtes §

Sluit dit venster


Deze gedachtes zijn mij toegestuurd door Zoetzuurke die ik heb leren kennen via mijn groep bij msn.

Op de achtergrond hoor je muziek van George Zamfir:"Titanic"De liefde tussen jonge mensen is een natuurverschijnsel, die tussen oudere mensen een merkwaardig kunstwerk!


Wat vandaag het ergste lijkt wat je ooit kon overkomen, kan in de toekomst het beste blijken te zijn geweest!


Wie alles op een rijtje heeft, moet beducht zijn op het domino-effect!


De dingen die je met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam, de verschillen maken haar interessant.


Er zijn altijd duizenden verklaringen voor het kwaad, maar geen ervan is een excuus voor de daad.


Luisteren is meer dan horen. Luisteren is geen oplossingen geven, maar stapvoets met de andere op weg gaan!


Doe niet iets voor een ander wat je eigenlijk te zwaar valt. Vroeg of laat ga je het diegene verwijten. Zo verlies je niet alleen het geofferde, maar ook nog je liefde.


Stralende dagen.... huil niet omdat ze voorbij zijn. Maar lach omdat ze er waren.


Een van de voordeeltjes van het van jezelf houden, is dat je jezelf er goed door voelt.


Het zijn niet onze woorden, maar het is ons handelen dat we onze kinderen leren.


Niets is schadelijker voor de vrijheid dan misbruik van de vrijheid.


Afwezigheid doodt de liefde slechts wanneer deze reeds ziek was bij het afscheid.


We streven zo naar perfectie dat we vergeten zijn dat imperfectie ook mooi kan zijn. Kijk maar naar jezelf.


Genot kan je naar je toe graaien, geluk niet!


Eerlijk zijn tegen jezelf leidt tot de beste relatie met anderen.


   Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart.


Jezelf openstellen is de beste manier om ervoor te zorgen dat een ander zich openstelt.


Wie veel praat hoort nooit iets nieuws.


Wie nooit iets onbezonnen doet, is minder wijs dan hij denkt.


Het polshorloge is de handboei van de tijd.


Wij zijn geen menselijke wezens die het spirituele ervaren. Wij zijn spirituele wezens die het menselijke ervaren.


Geloof dat het leven de moeite van het leven waard is, en geloof zal dat tot werkelijkheid maken.


Zoek het gezelschap van degenen die het beste in jezelf wakker maken.


Kennis is niet meer dan een mening die je voldoende vertrouwt om ernaar te handelen.


Anderen begrijpen is kennis, jezelf begrijpen is verlichting.


De woede die je voelt door een ander, geeft precies aan hoever je over je grenzen bent gegaan.


Maak van je gedachten een tuin vol bloemen.


Alleen hij is gelukkig die het geluk niet aan geluk heeft te danken.


Wij proberen het op verschillende manieren te verhullen maar in grote mate worstelen we allemaal met dezelfde zwakheden en tekortkomingen.


Niemand kan je minderwaardig doen voelen zonder je toestemming.


Liefde is niet navigeren op basis van berekening, maar liefde is navigeren op gevoel..Je hart is hierbij je enige kompas, daarop kan je varen.


Nee zeggen vanuit je diepste overtuiging is beter dan ja zeggen om te behagen, of erger nog, om moeilijkheden te vermijden.


Het is niet eenvoudig om het geluk in jezelf te vinden. Maar ergens anders vind je het zeker niet.


Geen mens kan duizend dagen achtereen gelukkig zijn, zoals geen bloem duizend dagen achtereen kan bloeien.


 Wie al het mooie met het lelijke vergeet is een dief van zijn eigen herinneringen.


Geluk moet goed gemanaged worden.


Wie met een boom kan praten hoeft niet naar de psychiater, al denken de meeste mensen het tegenovergestelde.


 Positief denken haalt als het ware het onkruid uit ons mentale tuintje, zodat er plaats vrij komt om nieuwe zaadjes te planten.


Al te dwaas is onbezonnen, maar al te wijs is onbegonnen.


Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet liefhebben zonder te geven!


Geen vogel vliegt te hoog als hij met zijn eigen vleugels vliegt.


Verander je leven door te zijn die je wilt.


Een verzameling gedachten moet een morele apotheek zijn waar men geneesmiddelen tegen alle kwalen kan vinden.


Bewandel het pad des levens door vreugde en liefde te geven.


De beste manier om je vrienden te leren kennen is ermee op reis te gaan.


De ziel van de mens is een onneembare vesting.


Je zorgen maken, is bidden voor iets dat je niet wilt.


Durven is het beste middel om te slagen.


Het duurt jaren om een oude vriend te worden.


Waar mensen leven met elkaar en voor elkaar, wordt ook de armste stulp een behaaglijk thuis.


Piekeren is misbruik maken van je fantasie.


Er is geen goed of kwaad dat niet door het denken wordt voortgebracht.


Het beste medicijn tegen vijandigheid is niet venijn, maar vriendelijkheid.


De wereld geeft zich als een spiegel bloot, kijk er boos in en zij kijkt boos terug, glimlach en zij glimlacht ook.


Veel mensen danken hun goede geweten aan hun slechte geheugen.


De hemel geeft. Wie vangt,die heeft.


Bericht mij geen verandering want ik heb uit het oude nog niet gehaald wat erin zit.


Vergeet wat je weet en geloof wat je ziet.


 Er is slechts één iemand die je kunt veranderen, en dat ben jij zelf.


Er is geen sleutel die de liefde kan opsluiten.


Als je de top wilt bereiken, moet er passie aan de basis zijn.


Aardige mensen kom je altijd een tweede keer tegen.


Verander jezelf, dan zal uw werk anders lijken.


Gelukkig zijn is uit de mode.


Elk lichtje, hoe klein ook, is een daad tegen de duisternis.


Je bent binnen in mijn ziel sinds de dag dat ik voor je viel.


Logica doet mensen denken, emoties doen mensen handelen.


Lesgeven is een leven voor eeuwig beroeren.


Dikwijls is wat mensen geluk noemen niets anders dan het resultaat van volhouden als een ander het al heeft opgegeven.


Om je ware aard te leren kennen, moet je wachten op het juiste moment en de juiste omstandigheden.


Als het oog opengaat, is dat als de morgenstond die doorbreekt in de nacht.


Het leven is als een feest; in het begin ken je niemand maar na een tijdje voel je je steeds meer op je gemak.


Wij raadplegen de anderen slechts in de verwachting onze eigen opinie bevestigd te horen.


De nieuwe loopbanen zijn inmiddels renbanen geworden.


Als gevoel de vrijheid krijgt, verandert leegte in ruimte.


Elk bereikt doel is weer het begin van een nieuwe tocht, en zo tot in het oneindige.


Jij of ik kunnen alles, tot het tegendeel is bewezen.


Wie beweert dat iets niet kan, mag degene die ermee bezig is absoluut niet storen.


Gewoonten maken je oud. Door open te staan voor veranderingen blijf je jong.


Eenheid ontstaat niet door overname van elkaars ideeën, maar door aanvaarden van elkaars inzichten.


Gelukkig wordt je met een klein bureau en een grote prullenbak.


Genoeg is méér dan veel.


Neem rustig de tijd om gelukkig te zijn. Tijd is een snelweg tussen wieg en graf, maar ruimte om te parkeren in de zon.


Leer om afspraken met jezelf na te komen.


Korte brieven en lange vriendschap, dat is mijn leus.


Niet iedereen kan een held zijn, er moeten ook mensen gered worden.


Principes werken beter dan regels.


Stilte voor de geboorte, stilte na de dood. Het leven is geluid tussen twee ondoorgrondelijke stiltes.


Reizen is een genot. Er bestaat geen aangenamere manier van stilzitten dan tussen vier wielen of twee vleugels.


Als je je helemaal inzet voor het hoogste doel in je leven, zijn alle krachten van het universum met je.


Bedachtzaamheid is gelijk een parachute, het zorgt voor een bewuste vertraging zodat je meer opmerkt.


Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt, is niets vergeleken met wat er in ons ligt.


Ouders zijn de bogen waarmee kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.


Welke ook de tranen zijn die we wenen, we eindigen altijd met ze af te drogen.


Niets kalmeert zo zeer als een genomen besluit.


Veel mensen vragen: Waarom?

Ik zeg altijd: Waarom niet?


Leef vanuit je verbeelding,

niet vanuit je geschiedenis.


Een mens moet zich nooit schamen om te bekennen dat hij ongelijk had.

Daarmee zegt hij slechts in andere woorden dat hij vandaag wijzer is dan hij gisteren was.


Ik dacht dat het leven veel exacter in elkaar stak,

maar het blijkt één grote improvisatie te zijn.


Het is goed om je soms te laten gaan,

als je jezelf maar weer kunt terugvinden.


Een beschaving kan alleen bestaan,

als er genoeg mensen zijn die beschaving hebben.


Het leven gaat aan je voorbij wanneer je verkiest toeschouwer te zijn.


Voorgeweld moet je leren haten.

Voor geweldloosheid moet je leren liefhebben.


Wees niet bang een stukje van jezelf te geven, het groeit allemaal weer aan.


Een oordeel is een schot dat vaak de schutter treft en niet het doel.


Dingen op de juiste prijs taxeren. Dat is de kunst die het leven ons moet leren.


Geluk moet je in je schoot laten vallen; maar zorg er wel voor dat je schoot in de juiste richting staat.


Problemen ontdekken is even belangrijk als problemen oplossen.


Alles wat je zegt dient waar te zijn. Maar niet alles wat waar is dient gezegd te worden.


Veel mensen hebben de neiging om over hun lichaam na te denken als die ander.


Wat het einde van de weg lijkt, is misschien slechts een bocht.Trap dus niet meteen op de rem.


Als het geluk met u is, waarom dan die haast? Als het geluk tegen u is, waarom dan die haast?


Wie met zijn gezicht naar het verleden staat, staat met de rug naar de toekomst.


Wil je de liefde van je leven ontmoeten? Kijk dan in de spiegel.


Hoop is als de zon die als we er naartoe reizen, de schaduw van onze last achter ons werpt.


Kinderen zullen zich jou niet herinneren vanwege de materiële verzorging maar vanwege het gevoel dat je hen koesterde en beschermde.


Met het geluk dat wij weggooien, zouden we veel meer mensen gelukkig kunnen maken.


Het wonder is niet door de lucht vliegen of op het water lopen, maar te wandelen op aarde.


We wantrouwen ons hart teveel en ons hoofd niet genoeg.


Waarom zou je niet mooi, briljant, talentvol en fantastisch zijn? Waar ben je bang voor?


Er is niets verkeerd aan om even niet beschikbaar te zijn.


We moeten bereid zijn het leven dat we gepland hebben op te geven, om het leven te vinden dat op ons wacht.


Zoek jezelf niet buiten jezelf!


De moeilijkheid zit 'm niet in de nieuwe ideeën maar in de oude die tot de verste uithoeken van ons hoofd zitten.


Niets vragen houdt je eeuwig dom, iets vragen houdt je vijf seconden dom.


Je hoeft niets te doen om jezelf te zijn. Iets anders dan jezelf te zijn; dat kost juist een hoop moeite.


Ware visie is het vermogen om het onzichtbare te zien.


Als je in de liefde moeilijke tijden doormaakt, denk dan aan de mooie momenten die je dankzij de liefde hebt gekend.


Wat bij de dieren de natuur heet, noemen wij mensen ellende.


Hoop moet je koesteren tussen je handpalmen als het vlammetje van de laatste lucifer in een lange poolnacht.


Nog nooit in mijn leven ben ik iemand tegengekomen, die niet een zekere vorm van onzekerheid in zich had.


Het beste dat we elkaar kunnen geven, is onze liefde, niet ons advies en zeker niet ons oordeel.


Wie zijn vermogen wil vergroten, dient zijn hebzucht te verkleinen.


Waarom ergeren mensen zich toch zo in een file? Je zit lekker achterover, je luistert naar muziek en je verdient je brood.


Een beetje liefde kan als een druppel water zijn die een bloem de kracht geeft zich weer op te richten.


De dingen veranderen niet. Wij veranderen!


De dag dat ik mezelf tegenkwam, bleek uiteindelijk de mooiste dag van mijn leven.


Trouw.Het is beter om ver te gaan met één iemand dan nergens met iedereen.


De route naar geluk kent geen sluipwegen.


Ideologie belemmert het waarnemingsvermogen.


Beoordeel je succes naar hetgeen je moest opgeven om het te behalen.


Als je verliest, verlies dan niet de les.


Iedere keer dat je niet je innerlijke gids volgt, voel je een verlies van energie, verlies van kracht, een gevoel van spirituele sterfte.


Heb vertrouwen in jezelf, alleen dan zal je de wereld ontmoeten.


Vergeven is een kenmerk van de sterken.


Als je voor je verantwoordelijkheden vlucht, ben je het tegendeel van vrij.


Als je niet in beweging bent, loop je nergens tegenaan.


Als er een vlieg op het voorhoofd van uw vriend zit, verwijder die dan niet met een bijl.


Je voelt je gevangen in een kooi. Maar hoe sterk zijn eigenlijk de tralies?


Geluk is nooit droevig of vrolijk; het is geluk.


Jezelf afmeten naar je geringste daad is de kracht van de oceaan bepalen naar de luchtigheid van haar schuim.


Om niet opgevreten te worden, loopt menig schaap in een wolfsvacht rond.


Je kleiner voordoen dan je bent, bewijst de wereld geen dienst.


Elke minuut boosheid kost je 60 seconden geluk.


Het is de hoop op een betere toekomst die je juist vandaag gevangen houdt.


Zelfbeheersing is een groot bezit.


Vriendschap geeft ogen aan de afstand en een stem aan de stilte.


Het is voor mij heel helder dat de hele wereld van mij houdt. Ik verwacht alleen niet dat iedereen zich daar bewust van is.


Sluit dit venster